pomoc w zakładaniu firmy

bezpłatny dojazd do klienta na terenie Rzeszowa i okolic

odbiór dokumentów bezpośrednio u klienta

wypełnianie dokumentów

dostarczanie dokumentacji do odpowiednich urzędów

obsługakadrowo-płacowa

oferta

 • kompleksowa obsługa księgowa i podatkowa spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, osób fizycznych i stowarzyszeń, poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów;
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT;
 • rozliczanie podatku VAT;
 • wypełnianie oraz dostarczanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych do odpowiednich urzędów;
 • rozliczanie podatku dochodowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych osób fizycznych;
 • bieżące doradztwo w obszarze zagadnień księgowo-podatkowych;
 • prowadzenie KPiR na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta;
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji i sporządzanie deklaracji w imieniu płatników podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS i PFRON w imieniu osób prowadzących działalność;
 • obsługę kadrowo-płacową wraz ZUS i PFRON pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i cywilno-prawnych;
 • sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą;
 • sporządzanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych.
ZOBACZ AKTUALNY CENNIK